Adolf Dominek  (1916 - 2000) -- inżynier górniczy

 

Strona główna

Święta Barbara

Górniczy strój

Górnicze godło

Skok przez skórę

Duchy kopalń

Hymn

Wiersze

Przysłowia

Górnicze pieśni

O stronie

 

Górnicze zwyczaje

Zawód górnika to zawód szczególny, bo jego wykonywanie jest realizowane w podziemiach, czyli w warunkach odmiennych w jakich człowiek przebywa i żyje.

Górnik, aby sprostać wymaganiom przyrody oraz realizować wytyczone cele musi rygorystycznie przestrzegać obowiązujących zasad postępowania.
Specyfikę kopalnianej rzeczywistości tworzy splot różnych czynników takich jak: odcięcie od zewnętrznego świata, przebywanie w zamkniętej przestrzeni, brak naturalnego światła, brak dostatecznej ilości tlenu, obecność różnych gazów, pyłu, wysokiej i niskiej temperatury oraz ciągłe zagrożenie zdrowia i życia.

Zawód górnika można porównać do rangi zajęć równych zawodowi rycersko-ziemiańskiemu. Tytułem tego jest hazard życia wymagany w zawodzie górniczym, odpowiadający obowiązkom szlachty w zakresie obrony ojczyzny przed nieprzyjacielem.

Górnik, ci ja górnik,
Połowa szlachcica,
Nie chodzę po ziemi
Jeno po tarcicach.

Z wykonywaniem pracy górnika wiążą się ciągłe niebezpieczeństwa. Dlatego duże znaczenie dla tego zawodu mają wzory zachowań.
Są one oparte na solidarności, która przejawia się w codziennej pracy, a przede wszystkim w momentach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy człowiek. który chce być członkiem górniczej społeczności musi się podporządkować określonym normom. Tylko wówczas można być pełnowartościowym członkiem zespołu.
Ten szczególny sposób zachowań w czasie pracy określa się jako kamractwo, które jest szczególnym rodzajem więzi jakie istnieją w czasie pracy.

 

 

 

 

 

© Barbara Dominek-Wojnar, 4.12.1999 - 2012