Adolf Dominek  (1916 - 2000) -- inżynier górniczy

 

Strona główna

Święta Barbara

Górniczy strój

Górnicze godło

Skok przez skórę

Duchy kopalń

Hymn

Wiersze

Przysłowia

Górnicze pieśni

O stronie

 

Adolf Dominek

Mgr inż. Adolf Dominek urodził się w 1916 roku, zmarł w 2000 roku.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sosnowcu, gdzie mieszkał z rodzicami. Po ukończeniu szkoły powszechnej zaczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, kontynuował ją w Liceum Handlowym w Chorzowie. Egzamin maturalny zdał 15.03.1937 roku w IX Gimnazjum im. Hoene-Wrońskiego w Krakowie. Po zdaniu matury został powołany do wojska z przydziałem do Szkoły Podchorążych Artylerii Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim. Szkołę ukończył w czerwcu 1938 roku i otrzymał tytuł kaprala podchorążego. Od lipca zaczął praktykę w Dywizjonie Ćwiczebnym Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu do października 1938 roku i uzyskał stopień ppor. artylerii.
1 października 1938 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1.09.1939 roku do 5.10.1939 roku bronił twierdzy Modlin. Następnie jako jeniec wojenny przebywał w Działdowie, w obozie jeńców wojennych dla oficerów WP. Zwolniony 30.10.1939 roku do pracy w kopalni Hrabia Renard, gdzie pracował na stanowisku pomocnika ładowacza, młodszego górnika, górnika strzałowego. W styczniu 1942 roku zostaje wywieziony na roboty przymusowe do Austrii, a we wrześniu 1944 roku przeniesiony do Jugosławii. Na wiosnę 1945 roku ucieka przy pomocy jugosłowiańskich partyzantów do Włoch, gdzie wstępuje do Korpusu gen. Andersa (Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej). Na początku 1946 roku podejmuje decyzję powrotu do kraju. Po przejściu weryfikacji wraca do Sosnowca do mamy (ojciec zmarł w 1943 roku). W lutym 1946 roku kontynuuje studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W dniu 8.05.1950 roku złożył egzamin dyplomowy i uzyskał tytuł inżyniera górnika oraz magistra nauk technicznych. Zaczyna pracę w górnictwie jako:
― technik wentylacji ― KWK Generał Zawadzki ― czerwiec 1950 do stycznia 1951 roku,
― sztygar objazdowy, nadsztygar górniczy ― KWK Generał Zawadzki styczeń 1951 do listopada 1951 roku,
― kierownik robót górniczych ― KWK Czeladź ― listopad 1951 do grudnia 1952 roku,
― kierownik robót górniczych ― KWK Kazimierz-Juliusz ― grudzień 1952 roku do grudnia 1954 roku,
― naczelny inżynier ― KWK Kazimierz-Juliusz ― grudzień 1954 do listopada 1955 roku,
― naczelny inżynier ― KWK Kościuszko-Nowa ― listopad 1955 do grudnia 1956 roku,
― naczelny inżynier ― KWK Knurów ― grudzień 1956 do lutego 1963 roku,
― p.o. Kierownika ruchu zakładu górniczego ― KWK Szczygłowice w budowie ― lipiec 1960 do czerwiec 1961 roku,
― inspektor kopalń ― Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego ― luty 1963 do września 1975 roku,
― główny projektant systemów eksploatacji rud miedzi ― wrzesień 1975 do lutego 1980 roku ― Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum.

Był czynnym ratownikiem, prowadził akcje ratownicze na dole (1956 do 1962 roku).

Na emeryturze pracował społecznie jako główny weryfikator w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi. Posiadany ostatnio stopień górniczy to generalny dyrektor górniczy III stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Barbara Dominek-Wojnar, 4.12.1999 - 2012