Adolf Dominek  (1916 - 2000) -- inżynier górniczy

 

Strona główna

Święta Barbara

Górniczy strój

Górnicze godło

Skok przez skórę

Duchy kopalń

Hymn

Wiersze

Przysłowia

Górnicze pieśni

O stronie

O stronie

Jestem z górniczej rodziny, ojciec, dziadek, stryj, stryjeczni bracia byli górnikami. Ja też jestem górnikiem, choć teraz nie wykonuję tego zawodu. A jest to piękny zawód, trudny, ale mający w sobie oprócz ciężkiej pracy, niebezpieczeństw coś z magii.
Najbardziej zasłużonym z grona mojej rodziny dla górnictwa był mój Ojciec — Adolf Dominek (
†) i to jemu dedykuję tę stronę. Strona nie jest jeszcze zamknięta, jeszcze mam sporo do napisania, tylko brak czasu.

Na zdjęciu od lewej: Adolf Dominek, Czesław Dominek, Jan Dominek
Zdjęcie zrobiono proawdopodobnie w 1938 roku.

Zdjęcie wykonał Foto.Wan-Dyk, Sosnowiec, ul. Pierackiego 1

Napisz do mnie

Pozdrawiam wszystkich — Barbara.

Bibliografia:
Stromą na dół drabiną (Z tradycji polskiego górnictwa)
Jan Ziemba,
Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach
pod redakcją Doroty Simonides,
Opowieści ustne członków mojej Rodziny,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 roku o umundurowaniu i odznakach służbowych urzędników władz górniczych,
Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 roku w sprawie zasad przyznawania stopni górniczych i ustalenia wzorów mundurów górniczych w górnictwie węglowym,
Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 roku w sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów górniczych,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 roku w sprawie stanowisk służbowych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej,
 

 

 

 

 

 

 

© Barbara Dominek-Wojnar, 4.12.1999 - 2012